Pravidla soutěže o vouchery Chudoba Design

  1. Pořadatelé a účastníci

1.1. Pořadatelem soutěže (dále jen pořadatel) je česká divize neziskové organizace IVAO ve spolupráci s Chudoba Design (OSVČ – Filip Chudoba).

1.2. Soutěžící (dále jen účastník) se stává osoba, které bude přijat let v pilot support tour v době konání soutěže, dle pravidel tour.

1.3. Účastníkem nemůže být člen evidovaný ve staffu (vedení) české divize IVAO.

  1. Výherce a výhra

2.1. Výhercem prvního místa se stává člen s nejvíce body získanými v pilot support tour během konání soutěže.

2.2. Výhercem druhého místa se stává člen s druhým nejvyšším počtem bodů získanými v pilot support tour během konání soutěže.

2.3. Výhercem třetího místa se stává člen s třetím nejvyšším počtem bodů získanými v pilot support tour během konání soutěže.

2.4. Výherci budou kontaktování postupně.

2.5. Pokud se výherce výhry vzdá, výhra bude přenechána dalšímu místu.

2.6. Vzdání se výhry je nezvratné.

2.7. Výherce má 72 hodin od odeslání zprávy na rozhodnutí, zda si výhru ponechá, nebo se jí vzdá. V případě, že výherce neodpoví, automaticky se výhry vzdává bez nároku na odvolání.

2.8. Výherce bude kontaktován přes e-mail registrovaný k jeho účtu na ivao.aero příslušným členem staffu.

2.9. Výherce přijmutím výhry souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, pořadí v soutěži a počtu získaných bodů, a to na všech interních (forum, webové stránky) a na všech sociálních sítích (instagram, facebook, discord) provozovaných pořadatelem. Výherce, který nesouhlasí se zveřejněním údajů, se vzdává nároku na výhru.

2.10. Přeprodání nebo poskytnutí výhry třetí osobě je považováno za porušení pravidel a může vést k zablokování voucheru nebo zakoupené licence.

2.11. Využitím voucheru tj. zakoupení voucheru výherce souhlasí s podmínkami smlouvy produktu, které jsou právně vymahatelné.

2.12. Výherce, který výhru přijme, není povinen voucher využít.

2.13. Výhry jsou následující: 1. Místo 75% sleva na dostupné produkty v e-shopu Chudoba Design, 2. Místo 50% sleva na dostupné produkty v e-shopu Chudoba Design, 3. Místo 30% sleva na dostupné produkty v e-shopu Chudoba Design.

2.14. Voucher je jednorázový, platí pouze na jeden nákup, poté bude zablokován. 

2.15. Počet různých produktů není nijak omezen, vždy však může být zakoupena pouze jedna licence na jeden produkt na jeden voucher.

2.16. V případě remízy se porovnává čas reportování prvního letu v tour. Výherce s pozdějším časem reportování prvního letu je automaticky posunut na nižší místo.

  1. Soutěž

3.1. Soutěž probíhá od 1.3.2021.

3.2. Konec soutěže se řídí datumem vydáním plné verze tj. 1.0.0. a výše na stránkách Chudoba Design a příspěvkem na facebookové stránce Chudoba Design o vydání této verze. Ve chvíli kdy jsou splněné obě podmínky, soutěž končí.

3.3. Do soutěže se započítávají lety, které byly reportovány před koncem soutěže. Lety reportované po konci soutěže nebudou do soutěže počítány.

3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže při porušení pravidel soutěže.

3.5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže při porušení pravidel sítě IVAO.

3.6. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyloučení účastníka ze soutěže při suspendaci účtu na síti IVAO.

3.7. Pořadatel nebude sdílet informace GDPR účastníků bez jejich souhlasu.

3.8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Účastníci budou o změnách pravidel informování skrz sociální sítě.